Blikkenslager- og vvs-arbejde

Rør-Smeden ApS har mange års erfaring med renovering og reparation af badeværelser, installation af radiatorer og termostaventiler, reparation og udskiftning af faldstammer. Alt det, der skal vedligeholdes i ældre huse eller ejendomme. Ring og få et tilbud eller send en mail.

 

altHusk at det frem til udgangen af 2013 er muligt at få fradrag for håndværkerudgifter.
Hvis du bor i en ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig, har et CPR-nummer, er almindeligt skattepligtig i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret, kan du udnytte fradraget i en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse. Fradraget er 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 45.000 kr. (3 x 15.000 kr.).

Håndværkerfradraget kan gives til arbejdslønnen for en del reparations- og vedligeholdelsesopgaver og installationer. Bemærk, at der ikke er fradrag for materialerne.

For eksempel kan der ydes fradrag for følgende,

Rør-Smeden ApS udarbejder gerne tilbud på opgaven:

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Fornyelse eller etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg,
 • Rodzoneanlæg, radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller inkl. varmtvandsbeholder