Rotte- og Skadedyrsbekæmpelse

Rør-Smeden ApS er Autoriseret rotte- og skadedyrsbekæmper.

Jeg går metodisk til værks for at komme de uønskede gæster til livs. Det er ulovligt ikke at benytte en autoriseret bekæmper, se citat herunder fra Naturstyrelsen:

"Loven siger, at man ikke selv må give sig i kast med at bekæmpe rotter.
Man skal i stedet melde problemet til sin kommune.
Forkert anvendt gift fremmer resistensudviklingen hos rotterne.
Derfor skal man overlade rottebekæmpelsen til dem, der har forstand på det,
altså en autoriseret rottebekæmper."

 

alt